ტექსტი ჩვენს შესახებ

ჩვენი გუნდი

ჯიმშერ შონია

პედაგოგი

მოკლე ინფორმაცია მის შესახებ

ნინო ოქროჯანაშვილი

დირექტორი

აქ ჩავწეროთ წევრის შესახებ